AVANTI STEKENE

3DE AMATEURS

Mission statement

Wij (wensen te) zijn een gezond financiële familiale Stekense voetbalvereniging, waar iedereen zonder onderscheid en die zijn gading vindt in het product voetbal, welkom is.

De werking van Avanti Stekene berust op drie pijlers: 1ste ploeg, jeugdwerking en G-werking.

Missie
Het is de missie op het niveau van de club de intrinsieke missies van deze drie individuele pijlers te erkennen en te ondersteunen met als uitgangspunt de sport voetbal.

Visie
Het is de visie van de club deze missie na te streven door maximaal te investeren in de korte en lange termijn doelstellingen van elk deze pijlers om zo tot een collectief sterke club te komen.

Strategische doelstellingen
» Een kwalitatief hoogstaande eerste ploeg.
Met ons uithangbord, de eerste ploeg, willen we tegen 2020 een vaste waarde zijn in de Amateur Liga.

» Voetbalparticipatie als maatschappelijk bindmiddel.
Zoveel mogelijk voetbalspelers, binnen de middelen van de club, met of zonder beperking, los van alle genders of leeftijden aan het voetballen krijgen om zo een zo groot mogelijk draagvlak te creëren binnen de gemeente Stekene en daarbuiten voor het product voetbal in het algemeen en voor Avanti Stekene in het bijzonder.

» Mens sana in corpore sana
We willen alle kinderen een sportieve omkadering op maat aanbieden zonder daarbij het opvoedkundige aspect te verloochenen.

» kwalitatieve jeugdopleiding
Tegen 2020 willen we jaarlijks een jeugdspeler in de A-kern van Avanti Stekene toevoegen.

Acties
» Een financieel gezond beleid voorop stellen waarbij voor ieder domein respectievelijke verantwoordelijken en doelstellingen worden vooropgesteld
» Actief werk maken van onze relatie met de gemeente Stekene
» Actief aanwezig zijn in het straatbeeld van de gemeente Stekene
» Onze sponsors waar voor hun geld geven en hun bijgevolg naambekendheid bieden en een trotse ambassadeur voor hen zijn
» Onderlinge bestuiving tussen de drie pijlers stimuleren en optimaliseren

Dit beleid, met zijn doelstellingen, zal tweemaandelijks gerapporteerd worden.

%d bloggers liken dit: