AVANTI STEKENE

3DE AMATEURS

Ouderraad

De ouderraad vertegenwoordigt de ouders van de jeugdspelers van Avanti Stekene en bestaat dan ook vooral uit ouders van onze spelers. Er wordt één verantwoordelijke aangeduid door de Jeugdwerking van Avanti Stekene. Deze persoon zal de ouderraad aansturen en faciliteren.

De ouderraad is een adviserend en ondersteunend orgaan zonder wettelijke bevoegdheden. Er wordt gestreefd naar een representatieve samenstelling. Dit wil zeggen een mengeling van ouders van verschillende leeftijdsgroepen. Avanti Stekene waardeert enorm de inbreng en raad van geëngageerde ouders en hoopt met deze ouderraad onze jeugdwerking verder te versterken.

De ouderraad kan je bereiken via mail: ouderraad@avantistekene.be.

Wat is de functie van de ouderraad?

Voor de ouders

De ouderraad heeft een spreekbuisfunctie. De raad verwoordt zo goed mogelijk wat er leeft onder de ouders. De doelstelling is om binnen de gestelde grenzen de samenwerking tussen ouders en voetbal te bevorderen om zo de belangen van de spelers zo optimaal mogelijk te kunnen behartigen.

Tevens kan de ouderraad ook niet-sportieve activiteiten van de club organiseren. Het doel van deze activiteiten is bijkomende financiële inkomsten genereren.

Naast de activiteiten kan de ouderraad ook informatie verstrekken aan ouders én ouders in de gelegenheid stellen om van gedachten te wisselen over onderwerpen in de wereld van het voetbal. Ten behoeve van een optimale uitwisseling tussen de ouderraad en het jeugdbestuur is het noodzakelijk dat de verantwoordelijke regelmatig feedback geeft en dat leden van het jeugdbestuur regelmatig vergaderingen bijwonen.

Voor de club

De ouderraad is een schakel tussen de ouders en de club. De raad dient als klankbord voor de voetbalopleiding. Men houdt rekening met de mening van de ouders, er wordt zelfs expliciet naar gevraagd. De raad is een waardevolle gesprekspartner en informatiebron voor de club. De ouderraad vergadert tenminste 2 tot 4 keer per seizoen. Regelmatig worden speciale thema’s besproken. Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt. De leden van het bestuur, de TVJO of coördinatoren worden eventueel uitgenodigd op deze vergadering, afhankelijk van het onderwerp.

Wat zijn de bevoegdheden van de ouderraad?

Een ouderraad bestaat uit ten minste vijf leden.
De ouderraad houdt zich enkel bezig met de jeugdploegen en niet met de eerste ploeg.
De ouderraad fungeert als adviesraad voor het bestuur en voor de sportieve staf. De ouderraad kan gevraagd en ongevraagd adviseren.

De ouderraad heeft de volgende taken en bevoegdheden

  • de kwaliteit van de voetbalopleiding
  • de kwaliteit van de zorg op de club
  • het welzijn van de spelers
  • het adviseren ten aanzien van de opleiding
  • het adviseren ten aanzien van de lidgelden
  • het adviseren inzake nieuwe activiteiten
%d bloggers liken dit: