AVANTI STEKENE

3DE AMATEURS

Jeugdbeleid

Missie

Avanti Stekene wil een omgeving scheppen waar het plezier van het bewegen en de spontane spelvreugde van elke jeugdspeler, ongeacht zijn niveau, centraal staan. Football is fun ! We willen voorwaarden scheppen die onze leden toelaten met veel plezier de voetbalsport te beoefenen op recreatief (regionaal) niveau. We willen ALLE kinderen die zich aanbieden op onze club de kans geven zich te ontwikkelen volgens zijn / haar mogelijkheden tijdens trainingen / wedstrijden. Tijdens de wedstrijden hanteren we daartoe het principe dat ELKE jeugdspeler op maandbasis 50-75% van de speeltijd mag volmaken.

Avanti Stekene streeft door ledenwerving en werking naar een piramidale structuur met aan de basis een voetbalspeeltuin met veel spelertjes U6, U7 en U8 en dit met als uiteindelijk doel de verantwoorde en geleidelijke integratie van de betere spelers uit de categorieën U17 en U19 in onze beloften- en A of B kern. We willen in elke leeftijdscategorie minstens 1 team brengen en richten ons daartoe in eerste instantie op de jongens/meisjes woonachtig in Stekene én nabije omgeving (straal 15 km). De samenwerking met de scholen en de verschillende jeugdbewegingen speelt daarbij een belangrijke rol.

Het is onze missie een kwaliteitsvolle jeugdopleiding te brengen waar een jeugdcoördinator (diploma TVJO amateur of minstens UEFA B) én een team van gemotiveerde en bij voorkeur gediplomeerde jeugdtrainers een uitgestippeld jeugdplan volgen dat beantwoordt aan de natuurlijke drang van de jeugdspelers om te spelen en zo te leren én waarvan de doelstellingen en de inhoud aangepast zijn aan hun niveau en ontwikkeling.

Het is onze missie een sociale en opvoedende rol te vertolken en zullen er als club over waken dat jeugdspelers de gestelde regels naleven (interne afspraken) en normen en waarden als clubbinding, teamspirit en wederzijds respect hoog in het vaandel dragen. ALLE medewerkers hebben hier een voorbeeldfunctie.

Het is onze missie een goede organisatie te brengen binnen een vooraf bepaald budget met een duidelijke interne en externe communicatie tussen alle betrokken partijen. Clubbelang primeert ten allen tijde op individueel belang ! Dit besef moet ons helpen bij het nemen van plezante, maar ook, indien nodig, minder populaire maatregelen. Vanaf het ogenblik dat iemand bij de club betrokken wordt, ondertekent hij/zij in feite deze missie en dient hij/zij zich, zeker als lid, maar ook als ouder, naar te gedragen. Op deze manier komen we tot een duurzame samenwerking..

Visie

De TVJO (diploma TVJO amateur) of jeugdcoördinator (UEFA B diploma) stelt een jeugdplan op op basis van de KBVB – opleidingsvisie. Per leeftijdscategorie wordt gebruik gemaakt van een jaarplan waarin de leerdoelen 2×2, 5×5, 8×8 en 11×11 ruimschoots aan bod komen. De jeugdtrainers worden bij aanvang van het seizoen gebrieft over dit te volgen plan. Om de opvolging te garanderen wordt tweemaandelijks (om de 8 weken) een jeugdtrainersvergadering gelegd. Hierbij wordt een opsplitsing voorzien in trainers onderbouw (U6-U9) en trainers midden-en bovenbouw (U10-U19). Deze vergaderingen behandelen uitsluitend sportieve en organisatorische aspecten.

De trainers (bij voorkeur mét trainersdiploma) dienen het jeugdplan te vertalen in efficiënte en aangepaste trainingen met de nadruk op 4 dimensies :

» Technisch
Juiste uitvoering basistechnieken + snelheid van uitvoering = BASICS.

» Tactisch
Bijbrengen van de basistaken B+ en B- per positie én collectief = TACTICS.

» Fysisch
Het prikkelen van de CLUSK – eigenschappen (Coördinatie-Lenigheid-Uithouding- Snelheid – Kracht).

» Mentaal
Respect, inzet, motivatie, durf, lef, beleving, beschikbaarheid, juiste wedstrijdmentaliteit, fair play.

De individuele ontwikkeling op elk van deze vlakken van elke jeugdspeler staat centraal en wordt tweemaal per seizoen geëvalueerd tijdens een evaluatiegesprek met speler/ouders.

De trainers trachten hun spelers de basisprincipes van het zonevoetbal mee te geven binnen een voor alle ploegen vastgelegd spelsysteem. U6-U9 spelen in een ruitvorm met vaste nummering per positie. U10-U11 spelen in een dubbele ruitvorm met vaste nummering per positie. U13-U19 spelen in een 1-4- 3-3 veldbezetting met vaste nummering per positie.

Om een goede transfer van training naar wedstrijd te bekomen wordt gebruik gemaakt van de wedstrijdmethode : de jeugdspelers worden tijdens de trainingen zoveel mogelijk geconfronteerd met wedstrijdechte voetbalproblemen die ze samen met hun medespelers dienen op te lossen. Een duidelijke, efficiënte en uniforme coaching met ruimte voor eigen initiatief is hierbij essentieel. Een jeugdspeler moet zelf de juiste oplossing kunnen zoeken.

De individuele ontwikkeling is het doel, de trainingen en wedstrijden het middel om dit te bereiken. Elk wedstrijdresultaat is dus van ondergeschikt belang.

Tijdens specifieke trainingen vanaf U8 wordt speciale aandacht besteed aan:

  • Snel voetenwerk met en zonder bal, loopcoördinatie en snelheid van uitvoering
  • Keeperstraining

Tijdens specifieke modules vanaf U15 wordt speciale aandacht besteed aan:

  • Lenigheid
  • Kracht- en stabilisatie
  • Basisuithoudingsvermogen
%d bloggers liken dit: