AVANTI STEKENE

3DE AMATEURS

Ongevallen

Vraag aan uw afgevaardigde, gerechtigde correspondent of in de kantine naar een “AANGIFTE VAN EEN ONGEVAL” (Of download de documenten hier). Laat uw arts het deel ‘MEDISCH GETUIGSCHRIFT’ invullen, let goed op rubriek vier (aantal beurten kiné). Vul het inlichtingenformulier verder in. Bezorg alle formulieren + een klever van uw huidige mutualiteit aan de gerechtigde correspondent (Philippe Moens, Brugstraat 8 – 9190 Stekene).

Let op, deze documenten moeten ten laatste 7 werkdagen na datum van het ongeval bij de gerechtigde correspondent zijn. De gerechtigde correspondent vult het gedeelte ‘AANGIFTE VAN EEN ONGEVAL’ verder in. Ten laatste binnen de 14 werkdagen na datum van het ongeval, verzendt de gerechtigde correspondent de formulieren naar de KBVB.

Ondertussen betaald u zelf alle doktershonoraria, geneesmiddelen, enz. Verwittig zeker uw mutualiteit, zij zullen alle onkosten verzamelen op één onkostennota. Neem een kopie van alle ingeleverde documenten bij uw mutualiteit, dit om achteraf mogelijke problemen te voorkomen.

Via deze link: “Wat is verzekerd?” kan je nakijken wat alle aanvaarde voorwaarden van de behandeling zijn. Lees dit formulier dan ook aandachtig.

Wanneer u genezen bent, moet uw behandelende arts dit formulier ondertekenen. Verwittig ook uw mutualiteit en vraag de onkostennota op. Bezorg alle documenten aan de gerechtigde correspondent van de club en deze zal alles opsturen naar de KBVB.

Let op, de KBVB zal enkel originele documenten aanvaarden, bezorg ons dus geen kopieën. Na enige tijd ontvangt u van de club, de afrekening van de KBVB, zij rekenen altijd dossierkosten aan.

Download “Aangifte van ongeval” en “Medisch getuigschrift”
formulier_ongevallen

%d bloggers liken dit: